Cartagena Protocol: aansprakelijkheid nog steeds niet geregeld

[img_assist|nid=216|title=|desc=|link=none|align=left|width=100|height=43]De vierde bijeenkomst van het Cartagena Protocol voor Bioveiligheid vond plaats in Bonn (Duitsland) van 12 tot 16 mei. Het Cartagena Protocol stelt regels op voor de internationale handel in levende gemodificeerde organismen (LGOs). Op de agenda voor deze bijeenkomst stond de voltooiing van het systeem voor Aansprakelijkheid en Schadevergoeding, waarover al enkele jaren onderhandeld is.

In de laatste dagen voor de bijeenkomst presenteerde CropLife International, het wereldwijde verbond van gentechbedrijven, echter een voorstel getiteld Compact. Plotseling waren enkele landen bereid deze idee├źn over te nemen. CropLife stelde voor om alleen vrijwillige overeenkomsten aan te gaan tussen landen en bedrijven; bovendien bood hun voorstel zoveel uitvluchten dat er uiteindelijk helemaal geen gevallen zouden zijn waarin bedrijven schade aan de biodiversiteit zouden moeten vergoeden, laat staan deze herstellen.

Uiteindelijk verdween het industrie-voorstel van tafel, maar de onderhandelingen liepen ernstige vertraging op en de extra discussiegroepen namen tijd weg van andere onderwerpen. Vooral Japan was verantwoordelijk voor veel vertraging. Dagenlang leek het erop dat de onderhandelingen over aansprakelijkheid en daarmee een belangrijk deel van het Cartagena Protocol, konden stuklopen. Pas op de laatste dag konden de laatste landen overtuigd worden om er tenminste mee in te stemmen dat wettelijk bindende aansprakelijkheidssystemen verder besproken worden. De definitieve beslissing is nu uitgesteld tot de volgende bijeenkomst in 2010 in Japan.

Tot die tijd is er dus nog altijd geen aansprakelijkheidssysteem dat landen kunnen gebruiken als de biodiversiteit in hun land aangetast wordt door gentechgewassen. Dat is minder een probleem voor westerse landen die al wetgeving voor het goedkeuren van gentechgewassen of aansprakelijkheidssystemen hebben, maar het is zeker een probleem voor ontwikkelingslanden, die de drijvende kracht vormen naar een sterk Cartagena Protocol in het algemeen en een wettelijk bindend regime voor Aansprakelijkheid en Schadevergoeding in het bijzonder.

originally posted on gentech.nl