Geen pleziertje voor de VS: Herculex RW maïs niet voor import toegelaten

[img_assist|nid=141|title=|desc=|link=none|align=left|width=99|height=43]Geen twee maanden nadat Greenpeace illegale contaminatie van maïs pellets in de haven van Rotterdam ontdekte, heeft de EU Commissie nu geprobeerd het probleem op te lossen, door de maïs Herculex RW (59122) als veevoer en voedingsmiddel toe te laten. De verantwoordelijke commissie ging er maandag niet mee akkoord.

In april is illegale contaminatie in maïs uit de VS in de havens van Rotterdam en Dublin gevonden: maïs voor veevoer was besmet met de gentech maïs Herculex RW (DAS-59122), die in de EU niet toegelaten is. Contaminatie met deze maïs is dus verboden - onafhankelijk ervan hoe groot deze contaminatie is.

Verrassend snel heeft nu de EU Commissie geprobeerd het probleem op te lossen: op maandag 25 Juni, geen 2 maanden nadat de Herculex RW ontdekt was, stelde de EU Commissie aan het verantwoordelijke comité (Permanent Comité voor de Voedselketen en de Diergezondheid) voor, deze maïs voor de import als veevoer en voedsel toe te laten. De aanvraag voor de import van Herculex RW als veevoer was, zo als aanvragen voor andere gentech-gewassen ook, al langer ingediend, maar dat de EU Commissie Herculex RW juist nu op de agenda zette, lijkt toch voor al met de aktuelle ontdekkingen te maken hebben. Als de import van Herculex RW toegestaan zoude zijn, dan zou contaminatie alleen nog een vraag van etikettering zijn en gecontamineerde maïs zou niet meer naar de VS teruggestuurd of vernietigd hoeven te worden.

Gelukkig kwam het daar niet van. In de dagen voor de comité-vergadering leek het er nog op alsof voor het eerst een gekwalificeerde meerderheid vóór een gentech-import zou zijn. Dit is om zo meer opvallend omdat er nog steeds grote vraagtekens over de veiligheid van Herculex RW gezet zijn. In Nederland werd afgelopen week, zoals ook in anderen landen, geprobeerd het onderwerp tijdig onder de aandacht te brengen. Nederland heeft uiteindelijk toch voor gestemd, maar andere landen waren wel te overtuigen. Er viel, zoals meestal, niet echt een besluit maar een zogenaamd "non-decision": niet genoeg landen stemden ervoor, maar ook niet genoeg ertegen, zodat de volgende beslissing nu bij de ministerraad ligt. Het word verwacht dat dit nog tenminste 6 manden gaat duren. Tot die tijd is Herculex RW in ieder geval nog verboden.

Ondertussen is Pioneer Hi-Bred nog steeds van plan Herculex RW in Nederland als onderdeel van een veldproef met de herbicide-resistente maïs NK603 te testen. Herculex RW 59122 is genetisch gemodificeerd om twee Bt-toxins tegen de maïswortelkever, een bodeminsekt, te produceren. Over deze toxins (Cry34AB1 en Cry35Ab1) is erg wenig bekend omdat het in tegenstelling met de Bt-toxin tegen maïsboorder ervoor bedoeld is om in de grond te werken. Ook geven studies met dieren een mogleijke giftigheid op langere termijn aan. Herculex RW produceert een gif tegen een bodeminsect, dat in Nederland niet voorkomt, maar een paar jaar geleden via maïs-importen uit de VS naar de Balkan-landen kwam. Sindsdien verspreidt het zich in Europa. Pioneer Hi-Bred wil op drie locaties in Nederland onder meer kruisingen tussen de herbizide-tolerante gg maïs NK603 en Herculex RW testen.