Germany

tweets

ifrik: legal opinion on how the German state could facilitate GM-free regions instead of hiding behind EU regulations: http://tiny.cc/7Mtvg

ifrik: German court confirmed that the agricultural minister sufficiently checked the potential risks of GM maize #MON810 cultivation.

ifrik: Why is the intended field trial with GM potato #Amflora (BPS-25271-9) not in the German location register? http://tiny.cc/8nk0G

ifrik: the (German) paperwork on Germany's #MON810 ban, the sales stop in 2007 and #Monsanto 's monitoring report for 2008: http://tiny.cc/JFV8r

Today the German minister for Agriculture Aigner announced that she would use the safety clauses in Article 20(3) of the German law on genetic engineering as well as Article 23 of the EU Directive 2001/18 on Deliberate Release to stop the cultivation of Monsanto's GM maize MON810.
In a press conference she stated: "The cultivation of MON810 is thereby forbidden." The assessment of the different authorities gave no consistent opinion on environmental effects of MON810.

Middle of April is the deadline: that's when the maize will be sown in Germany, and according to the public register about 3700 hectare will be sown with the GM maize MON810. And the call to agricultural minister Aigner to stop the cultivation is getting louder and louder, especially after the EU environmental ministers - and among them the German minister Gabriel - confirmed the Austrian and Hungarian ban of MON810 in 2 March 2009.

[img_assist|nid=227|title=|desc=|link=none|align=right|width=100|height=43]Den Verdacht gibt es schon lange - nun weiß man Näheres: In Deutschland existiert ein enges und schwer durchschaubares Netzwerk aus Wissenschaftlern in öffentlichen Forschungseinrichtungen, Privatfirmen undden Behörden, die für die Prüfung und Zulassung der Gentech-Produkte zuständig sind.

A. Lorch & Ch. Then: Kritischer Agrarbericht 2009, Januar 2009.

Den Verdacht gibt es schon lange – nun weiß man Näheres: In Deutschland existiert ein enges und schwer durchschaubares Netzwerk aus Wissenschaftlern in öffentlichen Forschungseinrichtungen, Privatfirmen und den Behörden,die für die Prüfung und Zulassung der Gentech-Produkte zuständig sind.
Zusammenfassung des 2008 erschienen Berichts "Kontrolle oder Kollaboration. Agrogentechnik und die Rolle der Behörden".

Antje Lorch & Christoph Then: Kritischer Agrarbericht 2009, S. 256-260.

[img_assist|nid=247|title=|desc=|link=none|align=left|width=100|height=43]In 2007, the GM potato Amflora was cultivated on nearly 450 ha in Germany. The goal of the “field trial” as to produce seed potatoes just in case Amflora would be allowed for commercial cultivation. But another result now becomes quite obvious: GM potatoes cannot be kept under control and they cannot be cleared off the field completely. In summer 2008, despite repeated controls Amflora potatoes are happily growing on the field.

[img_assist|nid=108|title=|desc=|link=none|align=left|width=100|height=43]In 2007 and 2008, the German authorities approved of 'field-trials' with the GM potato Amflora by BASF even though the goal was/is not to do any research but simply to produce seed potatoes for the case that Amflora actually gets a cultivation approval in the EU. One of the conditions was that no potatoes would be left on the field afterwards. Already in autumn 2007, a number of potatoes were discovered on one of the fields after the harvest.

[img_assist|nid=227|title=|desc=|link=none|align=right|width=100|height=43]Eine Recherche darüber wer mit wem Verbindungen hat in der Entwicklung, der Risikobewertung und der Zulassung von Gv-Pflanzen in Deutschland zeigt, dass viele der involvierten Presonen sehr vielfältige Kontakte habe, darunter auch zu Lobby-Organisationen und zur Gentechnik-Industrie.

Der vollständige Bericht ist hier als pdf erhältlich.

Aus dem Inhalt:

A. Lorch & Ch. Then, Studie für U. Höfken, Bündnis 90/Die Grünen, Mai 2008.

[img_assist|nid=107|title=|desc=|link=none|align=left|width=99|height=43]In Duitsland heeft de overheid de verkoop van Monsanto's gentechmaïs MON810 gestopt, tot Monsanto een nieuwe plan voor de monitoring van effecten op het milieu voorlegt. Reden voor deze eis zijn nieuwe wetenschappelijke inzichten, dat MON810 grotere negatieve effecten op het milieu heeft dan tot nu toe verwacht.
Omdat de nieuwe regeling pas kort na het zaaien van het maïszaad bekend gemaakt werd, zal de teelt van MON810-maïs er dit jaar niet meer door getroffen zijn. Desondanks is deze beslissing van groot belang voor de verdere beoordeling van MON810 in de EU.

De gentech-maïs MON810 van Monsanto was al in 1998 voor commerciële landbouw in de EU toegelaten, maar wordt sinds 2003 in Spanje, en pas 2006 ook in sommige andere landen geteeld; vooral in Duitsland, waar het toelaten van MON810-soorten einde 2005 een van de eerste taken van de nieuwe regering was.

Volgens de Duitse Dienst voor Consumentenbescherming en Levensmiddelveiligheid laat nieuw wetenschappelijk onderzoek zien, in welke mate het Bt-gif van MON810 in de voedselketen van dieren terecht komt, en dat het nu bewezen is, dat ook andere dieren (zogenaamde niet-doelorganismen) zoals roof-insecten op hogere niveaus van de voedselketen aan het gif blootgesteld zijn.

Op dit moment vraagt Monsanto aan boeren, enquêtes in te vullen over algemene informatie over hun MON810 teelt en andere landbouw-parameters, maar volgens de dienst zijn deze enquêtes niet voldoende om de nodige en statisch verwerkbare informatie over effecten op het milieu en vooral over niet-doelorganismen te verzamelen.

De overheid vraagt daarom aan Monsanto een monitoring plan te ontwikkelen dat met de volgende punten rekening houdt:
a) verspreiding van kiembare maïs-korrels in het milieu,
b) verspreiding van het Bt-gif in het milieu,
c) verblijf van het Bt-gif in de bodem en effecten op bodemdieren,

Pages