Biodiversity offsets are meant to compensate for biodiversity damage caused by industrial development, but they are a double-edged sword. Biodiversity offsets should not be embraced by COP9 without a discussion of the risks involved and how they will relate to the rest of the CBD, particularly article 8(j) and incentives (article 11).
Biodiversity offsets can act as a perverse incentive, actually enabling biodiversity loss (companies can destroy biodiversity here and offset it there). Offsets can also undermine existing regulations such as environmental impact assessments by appeasing regulators with promises of ‘no net impact’. Offset programmes are an implicit invitation and incentive to go from risk prevention and precaution to risk management.
Moreover infrastructure projects leading to biodiversity loss typically involve struggles over land use. These projects can displace peoples and transgress human rights. How can these abuses be offset? Will aggrieved communities be compensated in ways that further violate free prior informed consent in the establishment of offset areas? How is the impact on traditional knowledge offset? Is it even possible? And who decides?

BBOP till you drop

Despite these problems, the initiative "Business and Biodiversity Offsets Programme" (BBOP) has surfaced as something to be welcomed by the COP.
But the proposed BBOP itself still hasn't defined their principles and criteria. As the BBOP stated in their side event on Monday: the draft principles will be up for consultation by June, and hopefully finished some time in autumn. There are currently no clear and transparent criteria formulated about what is offsetable, and which impacts are unacceptable.
The BBOP is an exclusive partnership largely between business, government and conservation experts. BBOP’s main sponsors and partners include the Australian government, USAid, Newmont, Solid Energy, IUNC, Conservation International and the IFC.

A. Lorch, ECO Vol. 23(7), May 2008

[img_assist|nid=216|title=|desc=|link=none|align=left|width=100|height=43]De vierde bijeenkomst van het Cartagena Protocol voor Bioveiligheid vond plaats in Bonn (Duitsland) van 12 tot 16 mei. Het Cartagena Protocol stelt regels op voor de internationale handel in levende gemodificeerde organismen (LGOs). Op de agenda voor deze bijeenkomst stond de voltooiing van het systeem voor Aansprakelijkheid en Schadevergoeding, waarover al enkele jaren onderhandeld is.

[img_assist|nid=225|title=|desc=|link=none|align=left|width=100|height=43]On Wednesday, 7 May 2008, the EU Commission refered three GM crops back to the EFSA: the GM starch potato Amflora and the two Bt maize events Bt11 and 1507. Environmental Commissioner Dimas had already announced earlier that he would propose to reject the two Bt maize.

[img_assist|nid=178|title=|desc=|link=none|align=left|width=100|height=43]The British premier Gordon Brown wrote a letter to his G8 colleagues, calling for the use of GM crops to be reconsidered for the sake of resolving food shortages, since food prices are steeply rising due to competition for crops as agrofuels. GM crops to comabt hunger? Does this sound familiar? And do we really need more examples to explain that hunger is not a problem of in-efficient crops, but a problem of access to food?

[img_assist|nid=141|title=|desc=|link=none|align=left|width=99|height=43]Geen twee maanden nadat Greenpeace illegale contaminatie van maïs pellets in de haven van Rotterdam ontdekte, heeft de EU Commissie nu geprobeerd het probleem op te lossen, door de maïs Herculex RW (59122) als veevoer en voedingsmiddel toe te laten. De verantwoordelijke commissie ging er maandag niet mee akkoord.

In april is illegale contaminatie in maïs uit de VS in de havens van Rotterdam en Dublin gevonden: maïs voor veevoer was besmet met de gentech maïs Herculex RW (DAS-59122), die in de EU niet toegelaten is. Contaminatie met deze maïs is dus verboden - onafhankelijk ervan hoe groot deze contaminatie is.

Verrassend snel heeft nu de EU Commissie geprobeerd het probleem op te lossen: op maandag 25 Juni, geen 2 maanden nadat de Herculex RW ontdekt was, stelde de EU Commissie aan het verantwoordelijke comité (Permanent Comité voor de Voedselketen en de Diergezondheid) voor, deze maïs voor de import als veevoer en voedsel toe te laten. De aanvraag voor de import van Herculex RW als veevoer was, zo als aanvragen voor andere gentech-gewassen ook, al langer ingediend, maar dat de EU Commissie Herculex RW juist nu op de agenda zette, lijkt toch voor al met de aktuelle ontdekkingen te maken hebben. Als de import van Herculex RW toegestaan zoude zijn, dan zou contaminatie alleen nog een vraag van etikettering zijn en gecontamineerde maïs zou niet meer naar de VS teruggestuurd of vernietigd hoeven te worden.

[img_assist|nid=107|title=|desc=|link=none|align=left|width=99|height=43]In Duitsland heeft de overheid de verkoop van Monsanto's gentechmaïs MON810 gestopt, tot Monsanto een nieuwe plan voor de monitoring van effecten op het milieu voorlegt. Reden voor deze eis zijn nieuwe wetenschappelijke inzichten, dat MON810 grotere negatieve effecten op het milieu heeft dan tot nu toe verwacht.
Omdat de nieuwe regeling pas kort na het zaaien van het maïszaad bekend gemaakt werd, zal de teelt van MON810-maïs er dit jaar niet meer door getroffen zijn. Desondanks is deze beslissing van groot belang voor de verdere beoordeling van MON810 in de EU.

De gentech-maïs MON810 van Monsanto was al in 1998 voor commerciële landbouw in de EU toegelaten, maar wordt sinds 2003 in Spanje, en pas 2006 ook in sommige andere landen geteeld; vooral in Duitsland, waar het toelaten van MON810-soorten einde 2005 een van de eerste taken van de nieuwe regering was.

Volgens de Duitse Dienst voor Consumentenbescherming en Levensmiddelveiligheid laat nieuw wetenschappelijk onderzoek zien, in welke mate het Bt-gif van MON810 in de voedselketen van dieren terecht komt, en dat het nu bewezen is, dat ook andere dieren (zogenaamde niet-doelorganismen) zoals roof-insecten op hogere niveaus van de voedselketen aan het gif blootgesteld zijn.

Op dit moment vraagt Monsanto aan boeren, enquêtes in te vullen over algemene informatie over hun MON810 teelt en andere landbouw-parameters, maar volgens de dienst zijn deze enquêtes niet voldoende om de nodige en statisch verwerkbare informatie over effecten op het milieu en vooral over niet-doelorganismen te verzamelen.

De overheid vraagt daarom aan Monsanto een monitoring plan te ontwikkelen dat met de volgende punten rekening houdt:
a) verspreiding van kiembare maïs-korrels in het milieu,
b) verspreiding van het Bt-gif in het milieu,
c) verblijf van het Bt-gif in de bodem en effecten op bodemdieren,

[img_assist|nid=107|title=|desc=|link=none|align=left|width=100|height=43]Who thought that it would be the easiest to ban GM maize, where it's not grown anyway, now luckily can admit that they were wrong: Romenia - the biggest maize producer in the EU - just decided to ban the cultivation of MON810. Reasons are not primarily the financial an ecological costs of Monsanto's crop, but the understanding that more money could be earned by growing organic maize.

On 6 March, BASF announced that there would be no commercial cultivation of the GM potatoe Amflora - while a few weeks ago the company with acting as if getting the required aproval for planting was immanent. In the middle of February, the agricultural ministers who had already in 2007 failed to find a qualified majority voted again but did not find a sufficient majority in favour or against an approval, so that it is now up to the EU Commission to take their own decission.

[img_assist|nid=245|title=|desc=|link=none|align=left|width=100|height=43]On 6 March, BASF announced that there would be no commercial cultivation of the GM potatoe Amflora - while a few weeks ago the company with acting as if getting the required aproval for planting was immanent.

Pages

Subscribe to